SUDSKI TUMAČ ZA FRANCUSKI I TALIJANSKI

obrt za prevođenje

prijevod dokumenata sudskog tumača
s talijanskog ili francuskog jezika

Prevoditeljske usluge

Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevod je prijevod bilo koje vrste isprave koji stalni sudski tumač prevede i ovjeri svojim pečatom i potpisom, čime jamči sadržajnu, stilsku i terminološku istovjetnost s izvornikom. Najčešći ovjereni prijevodi jesu razne vrste ugovora (ugovor o radu, kupoprodajni ugovor, ugovor o pružanju usluga), matični listovi (rodni list, vjenčani list, smrtni list, izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih), uvjerenje o nekažnjavanju, sudske presude, rješenja, zakonski i podzakonski akti, javnobilježnički dokumenti, poslovni izvještaji, natječajna dokumentacija.

Neovjereni prijevodi

 Neovjereni prijevod običan je prijevod bilo koje vrste isprave koji ne zahtijeva ovjeru sudskog tumača, odnosno koji nije namijenjen uporabi u pravnom prometu države na čiji je jezik preveden, nego se može upotrebljavati i za osobne potrebe. Primjerice tehnička dokumentacija, upute za uporabu, sigurnosno-tehnički listovi, promidžbeni tekstovi, prijevodi web stranica, opći uvjeti prodaje, privole za obradu osobnih podataka  i slično.

Lektura

Lektura je proces pravopisnog i jezičnog uređivanja autorskog rukopisa, odnosno prilagođavanja teksta normi standardnog jezika, u skladu s funkcionalnim stilom kojemu lektorirani tekst pripada (administrativni, znanstveni, publicistički, književnoumjetnički, razgovorni stil). U ovjerene i neovjerene prijevode lektura je već uključena, ali se može zatražiti kao posebna usluga na već prevedenom dokumentu.

Zatraži ponudu

Pošaljite svoj dokument na email info@inkedtranslations.com ili zatražite ponudu putem obrasca i pripremit ću vam neobvezujuću ponudu u najkraćem roku.

Ime mi je Radmila Šobačić. Diplomirala sam francuski jezik i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudski sam tumač za francuski i talijanski jezik.
Članica sam Društva sudskih tumača i prevoditelja od 2014. Područja moje specijalizacije su pravni prijevodi s naglaskom na dokumentima institucija EU-a. U 2016. odradila sam petomjesečni pripravnički staž u Glavnoj upravi za pismeno prevođenje u Europskoj komisiji u Bruxellesu. Izvanredno studiram pravo na Sveučilištu u Trstu jer duboko vjerujem u cjeloživotno učenje i usavršavanje. Cilj mi je vlastitim kompetencijama i vještinama te neizmjernom strašću prema prevoditeljskoj i pravnoj djelatnosti olakšati komunikaciju svojih klijenata s krajnjim korisnicima te im pružiti pouzdanu profesionalnu potporu i poslovnu konkurentnost. Imperativ mog poslovanja vrhunska je kvaliteta prijevoda u skladu sa standardima prevoditeljske industrije.

Profil prevoditeljice (proz.com)

ProZ.com: Internetska zajednica za prevoditelje i jezične stručnjake

INKED TRANSLATIONS

prijevodi francuski i talijanski

Created by DBWORKPLAY™
Zatvori izbornik